Feil på skattelistene

Mange av rikingene betaler langt mindre skatt enn det som kommer frem av skattelistene. Til sammen betaler dem som mottar aksjeutbytte 11,7 milliarder kroner mindre enn det som står i skattelistene, ifølge Senterpartiets finanspolitiske talsmann Morten Lund.