Unge i finansbransjen ser etter ny jobb: Tror hjemmekontor påvirker lojaliteten til arbeidsgiver

Pandemien har tæret på de yngste i finansbransjen, viser ny undersøkelse fra nettverket Ung i Finans. Hele 40 prosent svarer at motivasjonen for jobben har svekket seg, og like mange ser etter ny jobb.

BYTTET JOBB: Lars Haugen er blant de unge i finansbransjen som har valgt å bytte jobb under pandemien, og bekrefter at det har vært utfordrende å jobbe under coronakrisen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Lars Haugen jobber for tiden i Danske Bank, men har sagt opp for å gå til ny jobb i eiendomsforvalteren CBRE. Han var én av de som svarte på undersøkelsen.

– Det var en stor overgang å gå fra et kontorfellesskap med flinke kollegaer man kunne hente erfaringer fra til å sitte på hjemmekontor. Jeg tror særlig for oss i ung alder som ikke er utlært på alle aspekter ved jobben, så er det ekstra utfordrende, sier Haugen.

Han sier terskelen for å spør de rundt seg blir høyere på hjemmekontor enn når man sitter ved siden av hverandre.

Det gjør også at avstanden til arbeidsplassen føles større.

– Når man ikke sitter sammen som et lag, så blir det lettere å føle seg distansert til fellesskapet på kontoret. Indirekte kan det ha påvirket meg og andre som tenker at det kan være passende tidspunkt å få ny jobb, sier Haugen.

Motivasjon under corona

Ekstrem møtekultur gir lite tid til jobb

– Vi ser at det er veldig mange som nå mot slutten av pandemien ønsker seg ny jobb, sier Oda Graff, leder av Ung i Finans.

Blant nettverkets rundt 2.000 medlemmer mellom 25 og 35 år, var det 130 som svarte på undersøkelsen. 40 prosent svarte at de i dag vurderer å bytte jobb, mens ti prosent leter aktivt. Sammen med at nesten halvparten har fallende motivasjon for jobben bekymrer det Graff.

– Selve arbeidsoppgavene har ikke endret seg, så jeg tror det er mer avstanden til arbeidsgiver. Man sitter mer isolert og har ikke den sosiale interaksjonen man får på kontoret. Da får man ikke det samme båndet til organisasjonen som tidligere.

Samtidig har deler ved hjemmekontoret forverret hverdagen som ung i finansbransjen.

HJEMME: Oda Graff er blant de mange nordmenn som har måttet jobbe hjemmefra under corona-situasjonen. Hun er bekymret for unge i finansbransjen som svarer i en undersøkelse at motivasjonen er dalende.

– Mange jeg snakker med merket at det er blitt ekstremt fulle kalendere og lite tid i mellom møtene. Møtekulturen skapt under coronakrisen, med så mange møter på video, gjør at man får veldig lite tid til å jobbe, sier Graff.

Hun tror det er grunnen til at kun 22 prosent i undersøkelsen føler seg mest effektiv på hjemmekontoret, mens 41 prosent sier de jobber bedre på kontoret.

Generasjonsskille

Samtidig tror Haugen, som nylig har byttet jobb, at det går et skille på tvers av generasjonene.

– Det er nok et kjennetegn ved min generasjon av unge, ambisiøse mennesker at mange tenker de må bytte jobb jevnlig for å få den ønskede karrieremessige utviklingen. Derfor ser mange på sin nåværende stilling som en mellomstasjon dit de egentlig ønsker seg.

– Sammen med avstanden man føler på hjemmekontor tror jeg det påvirker lojaliteten og tilknytningen man føler til arbeidsplassen, sier Haugen.

Hvis selskaper vil holde på talentfulle finansfolk tror han derfor det hadde lønnet seg å vise de hvor karrieren kan gå. Han bytter nå selv jobb for å spesialisere seg, etter å ha jobbet med mer generelle problemstillinger som kundeansvarlig i Danske Banks Family Office-avdeling.

– Man må være flink til å se hver enkelt av de unge sånn at man hele tiden følges opp og ser hva det neste steget skal være. Karriereveiledere kan hjelpe de unge med å se hva det neste karrieresteget kan være. For eksempel gjøre det klart at hvis man gjør det bra i denne rollen, så vil et naturlig neste steg være over i dette.

Ønskede dager hjemmekontor etter pandemien

Vil ha to dager hjemmekontor

I undersøkelsen til Ung i Finans svarer hele 75 prosent at de helst skulle hatt 1–3 dager hjemmekontor i uken etter pandemien. Det mest populære alternativet var to dager med én tredel av svarene.

Samtidig vil rundt halvparten ikke ha noe obligatorisk hjemmekontor. Kun 6,3 prosent av medlemmene ønsket tre eller flere dager obligatorisk hjemmekontor i uken, mens litt over én tredel kunne tenkt seg 1–2 dager obligatorisk hjemmekontor.

– Ut fra undersøkelsen så er nok drømmesituasjonen til våre medlemmer å ha fleksibiliteten til å kunne sitte hjemme, men ikke være pålagt å sitte hjemme. Man vil ha en base på kontoret, men sitte hjemme noen dager i uken hvis det er ønskelig, sier Graff.

Den lange tiden borte fra kontoret tror Ung i Finans-lederen betyr at ledere må sette seg ned med sine ansatte når pandemien er over.

– Jeg tror det er viktig at man, så fort det lar seg gjøre, tar en fot i bakken med sine ansatte når de kommer tilbake, hører hva behovene er og passer på at de unge er i stilingene de ønsker.

Kan bli sittende alene

– Jeg er enig med Haugen og Graff. For å tiltrekke seg arbeidskraft må man tilby spennende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø hvor man ser at man kan lære noe, og spesielt denne generasjonen ser jeg er opptatt av fleksibilitet, sier André Herlofsen, daglig leder og partner i rekrutteringsselskapet FinancePeople.

Han tror likevel ikke fleksibiliteten kun bør gå på hjemmekontor eller ikke.

André Herlofsen, daglig leder og partner i rekrutteringsselskapet FinancePeople

– Jeg har selv opplevd at folk ønsker å bytte jobb fordi de blir sittende alene, mens de eldre syns det er bra med hjemmekontor. Da glemmer man litt at den unge må sitte alene på kontoret og ikke får den samme muligheten til læring og veiledning, sier Herlofsen.

Samtidig tror han for hyppige jobbytter kan være negativt.

– Hvis du bytter jobb hvert andre år eller mer, for eksempel hvis du har ti jobbytter på 15 år, så er det negativt. Bytter man derimot jobb hvert 3.-5. år, og man kan se en rød tråd i hvor du vil og er på veg, så kan det være positivt, sier Herlofsen.

Det grønne skiftet tiltrekker seg unge

Selv om nesten halvparten av medlemmene i undersøkelsen til Ung i Finans svarer at de vurderer å bytte jobb ser ikke rekruttøren de store volumene enda.

– Jeg opplever tvert imot at det er færre søkere nå enn før pandemien, og vi må drive mer søkearbeid for hver stilling. Kanskje folk fortsatt kjenner litt på usikkerheten på grunn av pandemien og de kommer til stadiet hvor de vil bytte jobb når vaksineringen når slutten?

Det er likevel spesielt én bransje Herlofsen merker at unge søker seg til.

– Alt som foregår rundt det grønne skiftet ser vi er spennende. Det er mer interesse rundt den type selskap som jobber for å gjøre verden bedre, og vi ser det tenner de yngre, sier Herlofsen.

Publisert: