32 av de som må gå er løst gjennom førtidspensjoneringer og frivillig avgang. I neste uke vil 53 av de ansatte få beskjed om at de er overtallige og får valget mellom en frivillig løsning eller oppsigelse.

Forstår

— De ansatte ble informerte på et almannamøte i dag. De har vært med i prosessen og mitt inntrykk er at de forstår selskapets situasjon. Samtidig ser de alvoret og stemningen er selvfølgelig deretter, sier administrerende direktør Tore Jakobsen.

Bakgrunnen for den kraftige nedbemanningen er at rederiet i fem år har slitt med et dårlig marked for sin kjemikalievirksomhet. Samtidig har de hatt høye faste kostnader, et problem som de har jobbet med siden mai i fjor.

— Vi har brukt mye energi og krefter på å komme frem til denne konklusjonen som innebærer tiltak som skal bedre resultatet med 100 millioner dollar innen utgangen av 2016.

For de ansatte i administrasjonen blir de nærmeste dagene tøffe. Mer enn hver tredje medarbeider mister jobben.

Økonomisk kompensasjon

— I neste uke vil vi ha en mer grundig gjennomgang der vi går mer konkret inn på hvem det er som rammes. Deretter blir det en prosess i samarbeid med den enkelte. Vi har ordninger som innebærer økonomisk kompensasjon og karriererådgivning, sier direktør Harald Fotland.

Pakkene for frivillig avgang blir utformet forskjellig med utgangspunkt i alder og ansiennitet.

Flytter ut jobber

Ikke alle stillingene som fjernes fra administrasjonen blir nedlagt. Noen flyttes i følge Tore Jakobsen til selskapets kontorer i Singapore og Manila.

— Hvor mange jobber er dette, og får noen tilbud om å flytte arbeidssted?

— Det har vi ikke klart ennå. Men det er ingen som har fått tilbud om å flytte, sier Tore Jakobsen.

Ansattrepresentant Gunnar Moen sier til Sysla.no at det er en tung dag for de ansatte.

— Hvordan er stemningen hos dere nå?

— Det vil jeg helst ikke kommentere. Vi ble informert nå nettopp, klokken 14. Men alle ansatte har sett situasjonen til selskapet, og visst at noe måtte gjøres, sier Moen.

Får sluttpakker

Han er en av fire som har representert de ansatte i arbeidet med å omstrukturere selskapet. Han karakteriserer prosessen som ryddig.

— Vi ansatte har vært involvert hele tiden. Det vil bli tilbud om sluttpakker og karriererådgivning til de som blir berørte. Vi opplever at de ansatte er ivaretatt så langt som det er mulig, i den situasjonen vi står oppe i, sier Gunnar Moen.

Færre norske offiserer

Selskapet skal også redusere antallet nordvest-europeiske offiserer på skipene sine.

Tidligere toppsjef Jan A. Hammer har tidligere uttalt at politikken selskapet har om å beholde en stamme av norske sjøoffiserer har vært omdiskutert på grunn av kostnaden.

— Dette har vært gjenstand for harde diskusjoner i styret vårt i flere år, sa Hammer i april i fjor.

Gikk på dagen

I desember gikk administrerende direktør Jan A. Hammer i Odfjell SE fra jobben med umiddelbar virkning, etter fem år som toppsjef og 30 år i selskapet. Årsaken var uenighet om selskapets videre utvikling.

— Vi er uenige om fremtiden, og enige om at jeg går på dagen. Mer er det ikke å si, sa Hammer til Sysla.no