Under talen til Høyres landsstyremøte mandag kalte Solberg laks for «Norges Ikea».

— Vi selger mange slags fisk, men laksen er i en særstilling. Laksen er det norske produktet som når flest mennesker globalt. Norsk laks er et godt produkt i seg selv, men også et fantastisk varemerke for Norge, sier Solberg.

— Innen havbruk har vi sett en formidabel vekst i produksjon og eksport. Sysselsettingen har også økt, men ikke så mye som produksjonen. Næringen har altså blitt mer produktiv. Det gjør våre fiskeriprodukter mer konkurransedyktige og arbeidsplassene tryggere, fortsetter hun.

Regjeringen tar miljøutfordringene i oppdrettsbransjen - som lakselus - på alvor, understreker hun.

— Derfor innførte vi i november flere strakstiltak. Lokalitetsgodkjenninger blir nå helt eller delvis trukket tilbake der problemene er størst. Bedriftenes internkontrollsystem for lakselus og legemiddelbruk på konsernnivå skal gjennomgås og følges opp. Og vi har innført økt tilsyn med legemiddelbruk, sier statsministeren.