• KJØLES: Statoils LNG-fabrikk på Melkøya utenfor Hammerfest. Her blir naturgassen fra Snøhvit-feltet kjølt ned til flytende form - såkalt LNG.

Gasslekkasje på Statoils Snøhvit-anlegg

Det oppstod en gasslekkasje i prosessanlegget på Statoils Snøhvit-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest søndag kveld.