• HOLDER IGJEN: De som har ytelsespensjon i Nordea Liv, kan ikke regne med å få regulert utbetalingene sine i år, varsler administrerende direktør Jørund Vandvik. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Økt levealder gir 0 i pensjonstillegg

— Økt levealder i befolkningen har sin pris, sier adm.direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv.