• BILLIGERE: Prisen for CO2-utslepp på sokkelen har gått ned dei siste åra. FOTO: STAVANGER AFTENBLAD

CO2-utslepp er blitt billigare

Det er billigare å forureina i dag enn det var for fire år sidan. Oljebransjen har spart 2,3 milliardar kroner på reduserte CO2-avgifter.