25 av EUs 27 medlemsland sier ja til å være med i den nyefinanspakten for strengere budsjettkontroll, ifølge Sveriges statsministerFredrik Reinfeldt.

I tillegg til Storbritannia, som allerede på forrige toppmøtefør jul sa nei, sa også Tsjekkia mandag kveld nei under EU-toppmøtet i Brussel.

– Tsjekkia har en svært komplisert prosess for ratifisering.Statsministeren kunne på grunn av dette ikke komme med løfter i dag, sierReinfeldt, som forlot EU-toppmøtet først av de 27 stats— og regjeringssjefene.

Må ratifiseres

Finanspakten må ratifiseres av alle landene, og trer i kraftnår 12 av dem har gjort det. Den må kanskje også gjennom en folkeavstemning iIrland.

Det er også en mulighet for at Tsjekkia sier ja på et seneretidspunkt, om man får den EU-skeptiske presidenten Václav Klaus med på laget.

Målet med finanspakten er å stramme inn reglene forbudsjettkontroll i eurosonen.

– Dette er svært bra sier, Reinfeldt.

Utenforlandene

Diskusjonen om finanspakten mandag dreide seg i hovedsak omhvorvidt landene som ikke er med i fellesvalutaen skal få delta på eurosonenstoppmøter.

En gruppe av fire ikke-euroland, med Polen i spissen, jobbetfor å få være med på alle, mens Frankrike strittet imot. Kompromisset ble atutenforlandene som slutter seg til pakten, får delta på minst ett eurotoppmøtei året.

I tillegg til finanspakten skrev alle EU-landene unntattSverige under på en erklæring omøkonomisk vekst, som har til formål blant annet å få nedarbeidsledigheten i EU.

Reinfeldt hadde ikke ryggdekning i Riksdagen for åundertegne erklæringen. For å skapte nye arbeidsplasser vil EU blant annetforsøke å omplassere 82 milliarder euro fra sine strukturfond.