• På sikt vil det uansett være mer lønnsomt å eie enn å leie, mener Inge Solsvik (25) og samboeren Linda Aase FOTO: EIRIK BREKKE

Tror det er verre å stå utenfor

Inge Solsvik og samboeren Linda Aase er blitt mer nøysomme etter at de kjøpte hus.