Forhandler om Napsters skjebne

En rettsoppnevnt meglingsmann kan være redningen for Napster. Megleren forhandler frem en avtale som tillater fortsatt drift, melder amerikansk presse.