Napster slår tilbake

Rapportene om Napsters fall er sterkt overdrevne, mener nettselskapet.