Tyskerne tester nettvalg

Om noen år kan tyskere stemme over internett. Regjeringspartiet planlegger testing av nettbaserte valg.