Her er de rikeste i Bømlo

Lauritz Eidesvik (69) troner på formuestoppen i Bømlo.