Inntektstoppen, Etne

Inntektstoppen 2002, Etne kommune