Flere kan levere selvangivelsen via e-post

Flere kan nå levere selvangivelsen via e-post etter at Skattedirektoratet har inngått et samarbeid med Posten som sikrer skattebetalerne en elektronisk identitet.