Etter høstens strømsjokk: Forventer 2,3 milliarder mer i Statkraft-utbytte

Ifølge Næringsdepartementets analyser kan staten nå forvente nesten 10 milliarder kroner i utbytte fra Statkraft neste år.

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det går frem av budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I Solberg-regjeringens siste statsbudsjett, som ble presentert i midten av oktober, beregnet Nærings- og fiskeridepartementet at Statkraft vil betale 7,4 milliarder kroner i utbytte neste år.

Neste års utbytte er basert på regnskapsåret 2021, altså inntektene Statkraft får i år.

Etter høstens heftige strømpriser har næringsdepartementet gjort oppdaterte analyser av hvor stort utbyttet kan bli. Statkraft er heleid av staten, så hele utbytteutbetalingen vil gå rett i statskassen.

Enighet i budsjettforhandlingene: Øker skattene, gir feriepenger til permitterte og arbeidsledige

– Bygger på utbyttestrategien

Det oppdaterte anslaget beløper seg til 9,7 milliarder kroner – opp 2,3 milliarder kroner fra beregningen i Solberg-regjeringens budsjett.

– Dette er i tråd med vedtatt utbyttepolitikk, sier Frode Jacobsen.

Han sitter i finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Frode Jacobsen i Arbeiderpartiet.

– Hvor betydningsfullt har disse ekstramilliardene vært når partiene har vedtatt omprioriteringer?

– Jeg skal ikke begi meg ut på noen analyse om det. Denne informasjonen ble gitt finanskomiteen i går, for det er viktig at Stortinget er kjent med informasjonen. Ekstrautbyttet kommer som følge av oppdaterte analyser og bygger på Statkrafts langsiktige utbyttestrategi. Dette er ikke et tiltak for å saldere budsjettet, sier Frode Jacobsen.

Utbyttet utbetalt i år, for 2020, er på 3,7 milliarder kroner. I fjor var strømprisene lave.

Viser til iverksatte tiltak

Statkraft er landets største kraftprodusent. Selskapet håver inn på dagens høye strømpriser.

I tredje kvartal leverte det tidenes høyeste driftsresultat. Det kom på 4,6 milliarder kroner, opp 3,5 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

De siste dagene har strømprisene satt stadig nye rekorder. Frp er blant dem som krever politiske tiltak.

– Med 2,3 milliarder ekstra fra Statkraft, kan det norske folk da forvente seg noen flere avhjelpende tiltak, Frode Jacobsen?

– Jeg skal ikke foregripe det. Budsjettenigheten inneholder en betydelig reduksjon i elavgiften og regjeringen har fulgt opp med økt bostøtte til høye strømutgifter. Her er det allerede iverksatt tiltak som vil bedre den nåværende situasjonen, sier han.

Fremskrittspartiet vil ha reforhandling av strømkontrakterOljekonflikter settes på vent i budsjettenighet
Publisert: