Konkurransetilsynet har utført razzia hos entreprenører

Razziaen foregikk tidlig i februar, opplyser tilsynet.

Den nye konkurransedirektøren Tina Søreide hadde første dag på jobb 1. februar 2022.
Publisert: Publisert:

Tilsynet har gjennomført såkalt bevissikring hos aktører i markedet for entreprenørtjenester, ifølge en pressemelding.

Det ble gjennomført på grunnlag av en beslutning fra Hordaland tingrett, og tilsynet har tatt beslag i materiale som skal gjennomgås.

– Konkurransetilsynet har grunn til å anta at det har foregått utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom aktører i markedet for entreprenørtjenester, og har derfor gjennomført en uanmeldt kontroll for å få bekreftet eller avkreftet mistanken om ulovlig samarbeid, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug i en uttalelse.

Bjørkhaug vil ikke opplyse om hvilke eller hvor mange aktører det er snakk om overfor E24.

– Hva slags materiale er det tatt beslag i?

– Primært i datamateriale som etter hvert vil bli gjennomgått og undersøkt. Formålet er å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte mistanke, og det betyr ikke at de har gjort seg skyldige, sier Bjørkhaug.

– Hva er det vanligvis som skal til for at Konkurransetilsynet gjennomfører bevissikring på denne måten?

– Beviskravet er ikke veldig høyt. I konkurranseloven står det at det må være rimelig grunn til å anta brudd på loven, og det skal ikke veldig mye til før vi får tillatelse fra tingretten.

Hun vil ikke gå inn på hva de konkrete mistankene om ulovlig samarbeid går ut på.

– Det går på utveksling av konkurransesensitiv informasjon. Det kan være veldig mye forskjellig: handelsvilkår, rabatter, kostnader, priser og volum. Men jeg kan ikke si konkret hva denne saken omhandler, sier Bjørkhaug.

Konkurransetilsynet vil ikke kommentere hvor i landet razziaen ble utført.

Publisert: