Analyse: Syv av ti får høyere nettleie hvis de ikke tar grep

I januar legges nettleien om. Gudbrandsdal Energi har tatt utgangspunkt i de nye tariffene og regnet ut at syv av ti strømkunder vil få høyere nettleie hvis de ikke justerer forbruket sitt.

OPP, OPP: NVE har varslet at nettleien kommer til å gå kraftig opp neste år på grunn av rekordhøye strømpriser og investeringer i strømnettet.
Publisert: Publisert:

I den opprinnelige publiserte versjonen fremgikk det ikke tydelig at dette regnestykket baserer seg på en ny ramme for nettleie som er høyere i 2022 enn i 2021. Dette medfører at nettleien også med gammel modell ville ha økt med samme forbruk.

GE har tatt for seg nesten 48.000 av sine egne kunder og deres faktiske forbruk de siste 12 månedene og beregnet hva de vil måtte betale med ny nettleie. Kundene er spredt over store deler av landet.

Energi Norge mener GE ikke har tatt hensyn til at nettselskapene får økt inntektsrammen neste år. 

– Analysen sammenlikner to år med ulik inntektsramme for nettselskapene. Reguleringsmyndigheten har tidligere varslet at nettleien samlet sett blir to milliarder kroner høyere i 2022 enn i 2021. Det betyr en økning for mange kunder, helt uavhengig av prismodell, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge. 

Elvia bekrefter overfor VG at de har lagt den økte inntektsrammen til grunn for neste års priser som de la ut i forbindelse med ny nettleiemodell - som forøvrig er utsatt. Nettselskapenes inntekter er regulert av myndighetene.

– Vi har ikke tatt hensyn til den økte nettrammen, skriver Marius Røed Sveipe, daglig leder i GE, i en e-post til VG 22. desember.

GEs analyse viser at 40 prosent av kundene kan slippe å få høyere regninger fra nettleieselskapet gjennom å foreta noen enkle grep.

– Vi har beregnet hvordan kundene kommer ut om de ikke endrer sine forbruksvaner. Det vil si at vi har satt hver enkelt kundes forbruk gjennom et helt år inn i en modell med nye nettleiepriser, sier Sveipe.

Store forskjeller

Analysen viser at det er store geografiske forskjeller mellom selskapene.

I Oslo får 96 prosent av Elvias kunder høyere nettleie, skal vi tro beregningene GE har foretatt. Her vil nettleien øke i snitt 7 prosent og 36 prosent av kundene vil få en økning på over 10 prosent, ifølge tallene som er basert på forbruket til GEs nesten 26.000 Oslo-kunder.

TIL VÆRS: Beregningene viser at Oslos innbyggere kan få økt nettleie.

Elvia, Norges største nettselskap med 950.000 kunder, avviser at nesten alle kommer til å få høyere nettleie på grunn av den nye modellen.

– Det medfører ikke riktighet. Elvia vil ta inn de samme inntektene med ny modell som vi ville gjort med dagens model, og nettselskapenes inntekter er regulert av myndighetene, sier kommunikasjonssjef Morten Schau.

Elvia har tidligere sagt at nettleien deres samlet sett kommer til å øke 7 prosent neste år sammenlignet med 2021.

– Dette skyldes i all hovedsak økte kostnader knyttet til kjøp av kraft til dekning av nett-tap på grunn av høyere kraftpriser, samt økte kostnader til Statnett. Denne økningen ville ha kommet uavhengig av tariffmodell. Enhver omlegging av tariffene vil føre til ulike utslag, avhengig av den enkelte kundes bruk og bruksmønster. For de fleste kunder dreier dette seg likevel om begrensede beløp, sier Schau.

Lavere nettleie i Trøndelag

Ifølge GEs analyse kan mange trøndere som er kunde hos Tensio glede seg over lavere nettleie neste år. Ser man alle kundene under ett, går nettleien ned 14 prosent i Sør-Trøndelag ifølge GEs analyse, mens kundene i Nord-Trøndelag ligger an til å få 8 prosent lavere nettleie. Men avhengig av bruksmønster vil enkelte kunder kunne få høyere nettleie også her.

GÅR NED: Nettleien for trøndere, her representert med en høyspentledning i Trondheim.

Snittet for Norge under ett er at nettleien øker med 2 prosent med den nye modellen.

NVE bestemmer hvor mye nettselskapene får lov til å ta seg betalt for å levere strømmen til døren din, og denne inntektsrammen er foreløpig beregnet til 19,3 milliarder neste år eller opp 12 prosent sammenlignet med de 17,2 milliardene som er henholdsvis vedtatt og varslet for i fjor og i år.

NVE-sjef Kjetil Lund har avvist at nettleien vil øke mye med det nye systemet og har sagt at de fleste nettkunder vil merke små endringer.

– Dårlig og urettferdig

Hensikten med å innføre ny beregning av nettleie er å redusere forbrukstoppene slik at man slipper kostbar utbygging av elektrisitetsnettet.

GE-sjef Marius Røed Sveipe mener den nye nettleiemodellen gjør at et flertall risikerer høyere nettleie på toppen av allerede drastisk økte strømpriser.

– Den nye modellen er dårlig og urettferdig og det er grunn til å spørre om ikke dette er forbrukerfiendtlig når det skal så lite til før man får økte kostnader. Det er interessant å merke seg at Göteborgs Energi Nät, som innførte denne modellen i august allerede går bort fra den.

– Hva slags løsning mener du man burde ha?

– Man kan tenke seg produksjonsselskapene burde betale sin del av kaken og fordelt mer av nettleien på produsentene. Uten nett får de jo ikke solgt strømmen sin, sier Sveipe som mener den gamle nettleiemodellen i alle fall var mer forutsigbar. Selv kjøper GE strømmen på NordPool for så å selge den videre.

Økning for unge

Veldig mange nettselselskaper har valgt en modell med månedssmaks. Det betyr at selskapene tar utgangspunkt i den timen i måneden hvor du brukte aller mest strøm – såkalt effekt – når de beregner halvparten av nettleien. Den andre halvparten av nettleien bestemmes av hvor mye strøm du fikk transportert til døren gjennom hele måneden.

Geir Holen, systemutvikleren hos GE som har laget analysen, mener mange strømkunder vil ha problemer med å forstå hvordan de skal forholde seg.

– De vil se at nettleien øker for dem, men ikke skjønne hvorfor, sier han.

Også Huseierne mener at den nye nettleiemodellen vil være uforståelig for de fleste.

Analysen Holen har laget viser også at unge kunder i Oslo vil få en større prosentvis økning enn eldre hvis de ikke legger om vanene sine. For mens nettleien i snitt øker 13 prosent blant 20–29 åringene i hovedstaden, vil den gå opp 7 prosent for dem mellom 70 og 79 år. Ser man hele landet under ett, vil 38 prosent av kundene i den yngste aldersgruppen få økt nettleien med mer enn 10 prosent.

– Grunnen er sannsynligvis at unge strømbrukere har et mer konsentrert forbruk på færre timer i døgnet, mener Holen. Han peker på at de kanskje ikke er like mye hjemme som eldre kunder, og når de først er hjemme kjører de både vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskinen mens de selv står i dusjen.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: