Fred Ingebrigtsens eks-kone krever mer enn 20 millioner i erstatning av Handelsbanken

Ingrid Ottesen, eks-kona til Acta-dømte Fred Ingebrigtsen, krever en kompensasjon på 20 millioner kroner av Handelsbanken etter forliksavtalen som ble inngått i 2011.

Ingrid Ottesen går til sak mot Handelsbanken hvor hun krever endring av forliksavtalen fra 2011.
Publisert: Publisert:

Det kommer fra av partenes sluttinnlegg i forbindelse med rettssaken som starter 10. januar i Sør-Rogaland tingrett. Åtte dager er satt av til saken hvor Ottesen skal være selvprosederende. Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen er Handelsbankens advokat.

– Fratatt store verdier

Det var like før jul at Aftenbladet/E24 kunne melde at Fred Ingebrigtsens eks-kone, Ingrid Ottesen, går til rettssak mot Handelsbanken for å kreve en endring av forliksavtalen som ble inngått mellom Fred Ingebrigtsen, Ingrid Ottesen og selskapet Spring Holding i 2011.

– Saken går i korte trekk ut på at Handelsbanken urettmessig har fratatt meg store personlige formuesverdier. Medhold i retten vil kunne sørge for at jeg får tilbake mine verdier. Ved siden av at den handler om økonomi, gjelder den viktige verdier og prinsipper for etikk og moral, om hva en som kunde skal kunne forvente av en bank. Det er derfor en sak som strekker seg ut over mine interesser, sa Ingrid Ottesen til Aftenbladet/E24 for fem dager siden.

Da presiserte hun også følgende:

– Dette er min sak mot Handelsbanken, og det dreier seg altså om mitt kundeforhold til banken. Det dreier seg ikke om Fred Ingebrigtsen eller hans selskaper. Når det gjelder min sivile status i det tidsrom saken gjelder, var Fred og jeg gift. Siden 2016 har vi vært separert.

– Rene pengekrav

Nå kommer det nye opplysninger fram i sluttinnleggene til partene. Et sluttinnlegg sendes retten senest to uker før rettssaken starter, og skal inneholde påstand fra partene, hvilke rettsregler som påberopes, samt de bevis de har tenkt å føre.

I sluttinnlegget fra Handelsbanken skriver advokat Henning Harborg blant annet følgende:

«Flere av de endringer som kreves, fremstår som rene pengekrav. Det gjelder tilleggene om at Ottesen skal tilstås en kompensasjon på MNOK 20,3 pluss renter, og at Ottesen skal betales (tilbake) kr 3.245.625 som hun har betalt i renter, og at hun skal tilkjennes sakskostnader med kr 1.273.189.»

Henning Harborg, advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen.

Forlikets verdi: 60–100 mill.

Ifølge Handelsbanken krever altså Ingrid Ottesen totalt sett i underkant av 25 millioner kroner.

«Ved forliket oppnådde Ottesen at igangsatte tvangssalgsprosesser ble stoppet, slik at familien fikk beholde sine eiendommer. Videre fikk Ottesen overta en hytte i Sirdal til en gunstig pris (MNOK 5,5) og skulle etter dette ikke være ansvarlig for annen gjeld til Handelsbanken. Banken etterga også Ottesens
«totale gjeld knyttet til inngåtte forwardkontrakter (Actaforward) på MNOK 7,672» og både Ottesen og Ingebrigtsen unngikk ansvaret for betydelige forsinkelsesrenter.

Ottesen og Ingebrigtsens advokater estimerte forlikets totale økonomiske verdi til mellom 60 og 100 millioner, og har ved flere anledninger uttrykt overfor pressen at de var svært fornøyde med forliket. Etter bankens syn er det ingenting ved «avtalens innhold» som tilsier at forliksavtalen kan revideres, jf. avtaleloven § 36», skriver advokat Harborg videre i sluttinnlegget.

Fred Ingebrigtsen skal vitne i saken mellom Ingrid Ottesen og Handelsbanken 18. januar klokken 09.00.

Ingebrigtsen skal vitne

Ingrid Ottesen skriver i sitt sluttinnlegg at «forliksavtalen er beheftet med tilblivelsesmangler og har et urimelig innhold. I tillegg taler partenes stilling, senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig for en revisjon av forliksavtalen.»

Dette begrunner hun blant annet med «Handelsbankens kritikkverdige og illojale opptreden forut for og i fbm inngåelse av forliksavtalen. Ny dokumentasjon/nye bevis knyttet til Terje Linds rolle i banken, panteforhold, interessekonflikter og kundeforholdet.»

Terje Lind er tidligere banksjef i Handelsbanken og er også anført som vitne i saken av Ingrid Ottesen. Hun skal føre totalt 18 vitner i saken. Disse er: lngrid Ottesen, Ole Henry Slette, Jone Nielsen, Arne Rønneberg, Terje Lind, Tore Lie, Roar Høiland, Dag Tjernsmo, Bjørn Bredal, Odd Sverre Rage, Sven Erga, Jøran Solheim, Øivind Bjørnson, Kristin Mjeldheim, Fred lngebrigtsen, Ketil Joachim Ødegaard, Roar Østby og Geir Flaa.

Banken er overrasket

Det var i 2010 at Acta-dømte Fred Ingebrigtsen, Ingrid Ottesen og selskapet Spring Holding saksøkte Handelsbanken og fremmet et erstatningskrav på 424,7 millioner kroner. Saken ble forlikt i 2011 - rett før hovedforhandlingen skulle starte.

Ved forliket trakk Ingebrigtsen, Ottesen og Spring Holding alle krav mot banken. Til gjengjeld frafalt banken en del gjeld og renter, og stanset pågående tvangssalgsprosesser av ekteparets eiendommer.

– Banken er overrasket over saken, og kan ikke se noe grunnlag for at retten skal endre avtalen, mer enn ti år etter at den ble inngått. Banken oppfatter at forliket i 2011 var en balansert løsning etter en grundig prosess, og det er en svært høy terskel for at retten skal endre inngåtte forlik, sa advokat Harborg til Aftenbladet/E24 den 22. desember.

Publisert: