Dramatisk år for meglerne

Bråstopp i salg av boliger fikk store konsekvenser for mange eiendomsmeglere i fjor. Kontorer ble nedlagt og flere meglere fikk halvert lønnen sin.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 13 år gammel

De så begynnelsen på elendigheten allerede i 2007, men det var først i fjor høst at det virkelig dro seg til og eiendomsmeglerne møtte en bråstopp i boligsalget.

— Finanskrisen slo kraftig inn på eiendomsmeglernes inntekter ifjor, sier daglig leder i Fana Sparebank, Gerhard Lygre.

— Boligmarkedet var helt dødt, sier han.

— Mange har nok endret forbruket sitt som et resultat av redusert lønn. Det var helt ille, men i år er det vesentlig bedre.

Han tror situasjonen vil gjenspeiles i skattelistene som er offentliggjort i dag.

Artikkelen fortsetter under grafikken.

Fastlønn gjør sitt inntog

Flere kontorer har blitt nedlagt og meglere har sluttet på grunn av tørken i boligsalget. Mange meglere har også søkt seg over til meglerforretninger som betaler fast grunnlønn.Fana Sparebanks meglere har tidligere jobbet kun på provisjonslønn, men banken endret dette da det så mørkt ut ved årsskiftet for å trygge sine medarbeideres inntekter.

Ifølge Lygre er nå cirka halvparten av inntekten fast grunnlønn. Han mener det er positivt for bransjen at flere meglere også har søkt seg over i selskaper som er eid av banker og boligbyggelag. Sterke eiere gir trygghet og stadig flere meglere ønsker en sterk arbeidsgiver i urolige tider, mener Lygre.

Les også

Solnedgang for eiendomsmeglerne?

Skolegang istedet for lediggang

I Aktiv Eiendom har de også funnet nye veier gjennom finanskrisen. Sjefen selv, Kenneth Aadland (38) er en gjenganger i toppen av skattelisten for eiendomsmeglerne. Da finanskrisen slo beina under bransjen, og boligsalget stoppet helt opp, forsøkte han og hans kolleger å tenke nytt og kreativt.

— Det var viktig for oss at ikke bare selskapet skulle tjene godt, men at også de ansatte skulle få nyte godt av det.

40 ansatte fordelt på fire kontorer i Bergen og ett på Voss fikk tilbud om studiestøtte hvis de ville sette seg på skolebenken igjen. For 60.000 kroner hver kunne de ta etter- og videreutdanning eller gjøre ferdig mastergraden sin, det var uansett ikke mange boligvisninger i denne perioden.

Styrket halve staben

Nå har alle høyskole- eller universitetsutdanning, og alle meglerne har fått utstedt meglerbrev fra Kredittilsynet.

— Dette vil komme alle tilgode. Det var veldig viktig for oss at ikke meglerne skulle presse gjennom salg for å finansiere sin egen lønn, sier Aadland.

For meglerne gikk på provisjonslønn, noe som også ble endret for et år siden.

— Nå får de en garantilønn på 300.000 og så deler vi overskuddet. Forretningsmessig, av likviditetshensyn, må 30 prosent av overskuddet være igjen i bedriften, men 70 prosent skal gå til meglerne, for at de skal få ta del i det de er med å skape. Aadland mener det gir god lagånd og motiverte medarbeidere.

— Slik tror jeg vi har sørget for at vi ikke har desperate meglere, men at de er klartenkte og gjør jobben slik vi ønsker, sier Aadland. Beløpet vil variere noe fra kontor til kontor, men han mener dette vil utgjøre cirka 60 prosent av lønnen for dem som tjener minst.

Liker ikke skattelistene

  • Jeg er lite glad i skattelistene, sier han.

Han forteller om en hverdag der det spesielt i krisetider er jobbing døgnet rundt. Kunder som ønsker visning og salg ringer ikke bare i kontortiden. Også helgene går stort sett med.

— Jeg jobber mye og jeg tjener godt. Jeg betaler også mye i skatt. Det er lite fokus på at vi faktisk også bidrar til fellesskapet. Men det viktigste er at vi klarer å tilpasse selskapet og avlønningen til den nye situasjonen i bransjen, sier Aadland, som mener at kompetansehevingen i selskapet vil være en styrke for hele eiendomsbransjen.

Han får støtte hos Gerhard Lygre, som mener at offentliggjøring av skattelisten og meglernes inntekter er som et tveegget sverd. Lygre mener at offentligheten bør ha tilgang på disse opplysningene, men at det kan være en belastning for enkeltpersoner. Dessuten kan listen være misvisende, fordi mange har formuer som ikke kommer frem i listene.

Hva med kundene? I hvilken grad vil de la seg påvirke av meglerens lønnsinntekt når de selger og kjøper bolig?

Lygre tror de lar seg påvirke.

— Ja, det gjør jeg. Mange tenker kanskje at de som er midt på listen gjør en god jobb, men kontakter ikke de som har lavest inntekt. Andre igjen tenker gjerne at de som er høyt på listen har for mye å gjøre til å gjøre en god nok jobb med deres salg.

Publisert: