Dramatisk år for meglerne

Bråstopp i salg av boliger fikk store konsekvenser for mange eiendomsmeglere i fjor. Kontorer ble nedlagt og flere meglere fikk halvert lønnen sin.