Meglerhus rir børsbølge: Honorarfest på 870 mill.

Flommen av nye selskaper til Oslo Børs skaper et gullrush for flere norske meglerhus. ABG og Pareto har flest mandater så langt i 2020, mens Nordea Markets, Swedbank og Danske Markets ligger på jumboplass.

HEKTISK HØST: Meglerhusene vasser i børsnoteringsoppdrag.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Nye selskaper strømmer til Oslo Børs i et voldsomt tempo. Totalt 27 nye selskaper har ringt i børsbjellen i år, hvorav 22 på den uregulerte markedsplassen Merkur Market.

Tirsdag ble det kjent at Link Mobility gjør comeback på Oslo Børs. IT-selskapet skal hente 2,5 milliarder kroner i ny egenkapital og prises til ti milliarder kroner før emisjonen. Det er dermed duket for årets foreløpig største børsnotering i Norge.

VINNEREN: Pareto Securities og administrerende direktør Christian Jomaas har flest mandater så langt, og flere blir annonsert om kort tid.
Les også

Oslo Børs mot noteringsrekord: Sjefen tror ikke det skjer så mye «gambling»

Samtidig viser E24s oversikt at ytterligere 18 nye selskaper er på vei bare de neste ukene. 16 av dem har kurs mot Merkur Market.

Det feberhete aktivitetsnivået er gull verdt for meglerhusene som bistår selskapene i noteringsprosessen. Ifølge E24s anslag ligger de an til å innkassere nærmere 870 millioner i honorarer for arbeid med børsintroduksjoner som er gjennomført hittil i år, eller vil bli det i løpet av kort tid.

– Vi har ikke opplevd høyere noteringsaktivitet siden før finanskrisen, sier Christian Jomaas, adm. direktør i Pareto Securities.

Av de totalt 45 børsdebutantene på E24s liste er Pareto Securities og ABG Sundal Collier involvert som rådgiver i 12 hver, foran Carnegie og DNB Markets som begge har ti.

– I 2020 har selskaper og investorer fått øynene opp for mulighetene på Merkur Market. Private selskaper kan nå få tilgang til kapitalmarkedet tidligere enn før. Samtidig får investorer tilgang til å investere i selskaper i sterk vekst som tidligere kun var private, sier Jomaas.

Bedre betalt for Merkur-selskaper

I tillegg til å hjelpe selskaper med selve opptaksprosessen, bistår meglerhusene også som regel med innhenting av ny egenkapital og eventuelt salg av aksjer for eksisterende aksjonærer.

Totalt er det hentet 10,9 milliarder kroner i ny egenkapital i forbindelse med gjennomførte børsnoteringer eller opptak til handel på Merkur. Samtidig jobbes det med å få inn ytterligere 9,8 milliarder til de 18 kandidatene som er på vei, ifølge E24s oversikt.

Det betyr jobbing døgnet rundt og misfornøyde ektefeller for de ansatte i meglerhusene, men også fete bonusutsikter.

Ingen av aktørene ønsker å uttale seg om honorarnivå, men E24 har fått bekreftet fra flere kilder at nivået for Merkur-opptak ligger på 4–5,5 prosent av innsamlet emisjonsbeløp.

Dette er betraktelig over nivået for tradisjonelle børsnoteringer, som historisk har ligget nærmere 2–3 prosent. Det økte honorarnivået forklares både med høy etterspørsel og at Merkur-selskaper vanligvis henter mindre pengebeløp.

E24s anslag på 870 millioner kroner i honorarer så langt i år er basert på at majoriteten av transaksjonene gjøres til et nivå rundt fem prosent.

Hyret inn til børsnoteringer
Les også

Merkur Market eksploderer: Dette bør du vite før du investerer

- Ekstremt hektisk

Peter Behncke, leder for DNBs investeringsbank, peker på at det har gått selskaper på børs innen mange forskjellige sektorer, og at investorene har mye tilgjengelig kapital. Det skjer til tross for perioder med stor uro, ikke minst coronauroen som herjet som verst i vår.

- Det er betydelig interesse for å plassere midler på børs, sier han til E24.

For meglerhusene er det rollen rom tilrettelegger som har mest status og er best betalt. DNB Markets er involvert som tilrettelegger i forbindelse med totalt 10 børsnoteringer og Merkur-opptak så langt i 2020, med Aker Biomarine og BW Energy som de største enkelttransaksjonene.

- Vi hadde tre transaksjoner bare på mandag. Vi har syv til som skal ut før året er omme. Om det blir syv, eller flere eller færre, det er vanskelig å si. Akkurat nå ser det ut til å bli en ekstremt hektisk slutt på året, sier Behncke.

Carnegie og corporate-sjef Petter Hagen har også travle dager, med ti mandater som hittil er offentlig kjent.

Meglerhuset er en av tilretteleggerne for Link Mobility-noteringen sammen med Jefferies International og ABG Sundal Collier, hvor de to sistnevnte har en koordinerende rolle. Og mer er på vei.

– TOSIFRET: Carnegie har ti mandater hittil i 2020, og har et «tosifret antall» på vei.

– Vi sitter på et tosifret antall mandater for enten Merkur-opptak eller børsnoteringer, så jeg vil si at pipeline for egenkapitaltransaksjoner er relativt bra. Det er også flere nye henvendelser hver uke fra selskaper som vurderer notering, så tilfanget av mulige prosjekter er stort, sier Hagen.

Stille hos Nordea, Swedbank og Danske

Arctic Securities er med som tilrettelegger i fem børsnoteringer så langt i 2020. Bjørn Løvenskiold, sjef for Corporate Finance-avdelingen i Arctic, er fornøyd med året så langt.

– Vi har mye på gang som skal gjøres de nærmeste ukene. Vi må si oss godt fornøyd med vår markedsandel, både med det vi har gjort og det vi har på vei, sier Løvenskiold.

Hos Nordea Markets er det imidlertid fullstendig tørke. Det bankeide meglerhuset har kun vært tilrettelegger for ett Merkur-opptak i år, for fiskekasseprodusenten Bewi.

LABER AKTIVITET I NORGE: For Nordea Markets og Morten Ristvedt, leder for storkundesegmentet i Nordea Norge.

– Nordea er ledende på børsnoteringer i Norden, det har vi vært flere år på rad nå. Antall noteringer i Norge og på Merkur Market vil svinge, men vi har en solid pipeline også her, sier Nordeas leder for storkundesegmentet, Morten Ristvedt, til E24.

Hos Danske Markets og Swedbank er det også dørgende stille, med deltakelse som salgsagent på én børsintroduksjon hver så langt i 2020.

TRAVLE DAGER: Peter Behncke, leder for DNBs investeringsbank. Her ved en tidligere anledning.

Raskere vei til børs

Behncke i DNB tror Merkur Market, hvor noteringene går raskere og kravene er mindre strenge enn på de andre markedsplassen til Oslo Børs, har gjort det lettere for nye selskaper i en vekstfase å få tilgang til kapital.

Han sier de lave rentene også har bidratt til at investorene har mer appetitt på børs, samtidig som utenlandske investorer viser stigende interesse.

- Norden var tidlig ute med de grønne investeringsmulighetene, og vi ser at det er kommet et større innslag av utenlandske investorer i transaksjonene. Det har også vært med på å drive denne kapitaltilgangen, sier Behncke.

Les også

Miljøselskaper flokker til Oslo Børs: Forvalter er skeptisk

Hagen i Carnegie viser til at den generelt gode avkastningen for nye børsselskaper så langt i år gir økt interesse for flere investeringsmuligheter.

– For at dette vinduet skal holde seg åpent er vi avhengig av et fortsatt sterkt ettermarked for nye selskaper som noteres, sier Hagen.

Nykommere flokker til børs
Publisert: