Bekymret for at oljeansatte må jobbe fortere og løpe raskere

– Oljearbeidere innen forpleining har kommet inn i en ond sirkel, mener forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe.

Ekofisk-feltet feiret 50 år med produksjon i juni i år. I årene framover skal driften effektiviseres.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Når oppgaver fjernes fra forpleiningsansatte offshore, kan det føre til færre forpleiningsansatte offshore, advarer forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe.

Ifølge Rysst ble forpleining satt under sterkt press på kostnadssiden etter oljenedturen i 2014. Hun er urolig for et stadig økende kostnadspress, som hun mener forpleiningsansatte og andre faggrupper møter på.

– Vi ser at det hele tiden er en pågående prosess hvor det er om å gjøre å ha de laveste anbudene. Dette gjør at det finnes på kreative løsninger for å spare kostnader. Vi har kommet inn i en ond sirkel hvor de ansatte må jobbe fortere og løpe raskere, sier Rysst.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe er bekymret for økende effektivisering på oljeinstallasjoner.
Les også

ConocoPhillips kutter 200 ansatte: – Målet er å redusere bemanningen med omtrent 20 prosent

Kutt på Ekofisk-feltet

For et par uker siden ble det klart at ConocoPhillips skal i gang med et omfattende spareprogram som betyr at rundt 200 landansatte skal bort i løpet av 2021.

I tillegg til dette har ConocoPhillips satt i gang effektiviseringsprogrammet Ekofisk 2030-prosjektet som innebærer mer effektiv organisering av driften fram mot 2030.

De forpleiningsansatte merker de kostnadsreduserende tiltakene, både på Ekofisk-feltet og andre oljeinstallasjoner.

– Vi er forberedt på at Ekofisk 2030-prosjektet også vil få konsekvenser for oss med færre folk der ute. Vi ser med bekymring på hvordan Ekofisk skal drives videre og merker allerede at sparekniven har rammet vår bemanning, sier Per Holstein, klubbleder i Industri Energi i forpleiningsselskapet ESS.

ConocoPhillips har ingen kommentarer til det som kommer fram i denne artikkelen.

ConocoPhillips skal kutte rundt 200 landansatte.
Les også

ConocoPhillips feirer at Ekofisk er 50 år: – Selskapet ble helt forandret

ESS har mellom 100 og 120 personer som går i rotasjon på Ekofisk-komplekset. Så langt har ingen av ESS-ansatte blitt oppsagt som følge av kostnadsreduksjonene ConocoPhillips er i gang med på Ekofisk-feltet. Når det gjelder bemanningsreduksjoner for ConocoPhillips’ del har selskapet tidligere sagt at de skal skje ved såkalt naturlig avgang. Noe som betyr at når folk går av med pensjon, erstattes ikke alle som går av.

– Når ConocoPhillips nå ser på andre og mer effektive driftsmodeller, tror jeg ikke det blir mange bemannede plattformer igjen på Ekofisk i framtiden. Dette rammer bemanningen og får også naturligvis følger for oss. Det er ikke bare hos ConocoPhillips, alle operatørselskapene og også på rigger, blir det sett på mer effektive driftsmodeller, hvor forpleining får en mindre framtredende posisjon enn tidligere, sier Holstein.

– Har dere gjort noe internt for å forberede dere på det som nå skjer i ConocoPhillips og effektivisering?

– Ja, på Ekofisk er det allerede startet med innsparinger, bemanningen er allerede tatt ned med en person per skift for en installasjon, og det blir sett på hvordan vi kan gjøre bedre og smartere. ConocoPhillips har tradisjonelt vært de beste i klassen når det gjelder å ha god forpleining. Framover er jeg bekymret for at standarden svekkes i tilbudet til oljearbeiderne om bord.

– Har dere vært involvert i effektiviseringsprosessen på Ekofisk så langt? 

– Ja, vi har hatt gode prosesser i bedriften og det som blir foretatt diskuteres med vernetjeneste og fagforening. Jeg vil også berømme ConocoPhillips i denne prosessen, men selvfølgelig vil alle underleverandører bli presset på kostnader og rammes av det som skjer når operatørselskapet foretar innsparinger, sier Per Holstein, som er klubbleder i Industri Energi i ESS.

Les også

Nybø skal håndtere Equinor-eierskapet: – Det vil være mer distanse

Forpleining offshore handler om å ta godt vare på oljearbeidere de timene de ikke jobber. Men økt effektivisering kan bety at forpleiningen svekkes.

– Blir tøffere og tøffere

Klubbleder Holstein understreker at ESS som forpleiningsselskap selvsagt er avhengig av mye bemanning på faste installasjoner og på rigger for å ha godt med vind i seilene.

Forpleiningsansatte er allerede i en posisjon hvor de av Petroleumstilsynet er plassert i en risikogruppe for yrkesskader som følge av høyt arbeidspress og muskel- og skjelettplager.

– Når bemanningen synker på installasjonene, vil også bemanningen gå ned hos oss. Arbeidet for forpleiningsansatte blir bare tøffere og tøffere, og mange opplever å miste helsesertifikatet før de når pensjonsalder, sier Holstein, som samtidig roser ESS for bransjeprogrammet inkluderende arbeidsliv, IA, som bedriften har inkorporert.

Flere oppgaver som før ble gjort av forpleiningen, kan framover bli gjort av oljearbeiderne selv.
Les også

Equinor venter med oppstart av Martin Linge

– Kreativ effektivisering

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe mener det hun kaller «kreativ effektivisering» ofte fører til bemanningsreduksjoner innen forpleining.

– Dette handler ikke om oljearbeidere kan legge på sitt eget sengetøy når de kommer på jobb eller hvor ofte de ønsker å bytte dette. Men når oppgaver som forpleining gjør overtas av andre eller fjernes, kan det direkte føre til færre forpleiningsansatte ved at oppgaver, forklarer Rysst.

Hun minner også om at meningen med å gå 12 timers skift offshore, var at alt skulle være tilrettelagt for oljearbeiderne. Her ble det også satt mye inn på at forpleining skulle holde en høy standard, hvor vasking av klær, skifting av sengetøy og renhold var en del av de daglige oppgavene til forpleiningen.

– Det er en grunn til at det er fagfolk som skal gjøre de ulike forpleiningsoppgavene, det er også derfor det er et eget yrke, understreker Rysst.

– Må ikke gå for langt

– Hvordan ser framtiden til forpleining ut offshore?

– Forpleining er under press, men endringene er sånn sett ikke verre enn endringene andre yrkesgrupper opplever, men det er stor endring fra det som engang var. Det er nå viktigere enn noen gang å ha et tillitsvalgtsystem og verneombud til stede på de ulike arenaene slik at ikke effektiviseringen går for langt.

– I dag er det mange forpleiningskontrakter hvor selskapene har gått så langt ned i anbudene at de knapt tjener penger, sier Rysst.

Publisert: