Kraftig rentekutt og tiltakspakke fra Norges Bank

Norges Bank reduserer styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent og tilfører likviditet. Samtidig lemper regjeringen på kravet til bankenes egenkapital.

Publisert Publisert

Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

  1. Leserne mener

Sentralbanken kom med sin tiltakspakke fredag morgen.

– Norge er sterkt preget av koronaviruset. De viktigste tiltakene for å begrense konsekvensene av virusutbruddet er de som begrenser smitten og redder liv, sa Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank innledningsvis.

Ifølge banken kan en lavere rente ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting.

– Norges Banks oppgave er å fremme økonomisk stabilitet. Det gjør vi gjennom å bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder, og ved å tilpasse rentenivået til den økonomiske situasjonen, sa han.

Sette renten ytterligere ned

Norges Banks neste rentemøte var i utgangspunktet torsdag neste uke. Men den kritiske situasjonen for økonomien i kjølvannet av koronavirusutbruddet har endret situasjonen. Kraftig børsfall, oljeprisfall og svikt i etterspørselen etter varer og tjenester er blant faktorene som påvirker økonomien.

– På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene, skriver Norges Bank.

Beslutningen om rentekuttet ble tatt på et ekstraordinært møte i sentralbanken torsdag 12. mars. Den var enstemmig.

– Det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av virusutbruddet, og det er en risiko for et markert tilbakesalg i økonomien. Komiteen følger utviklingen, og er forberedt på å sette renten ytterligere ned, sa Olsen.

Lemper på kapitalkrav

Finansdepartementet besluttet fredag å sette ned kravet til såkalt motsyklisk kapitalbuffer for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning, etter anbefaling fra Norges Bank.

Kravet om en slik buffer handler kort sagt om at bankene skal ha reserver i bakhånd for dårligere tider.

– Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang, heter det fra departementet.

Allerede torsdag la Norges Bank ut ekstraordinære lån til bankene, i form av tremåneders såkalte F-lån. Årsaken var markedssituasjonen koronaviruset har skapt.

Publisert