En strek i skatteregningen

Skattegranskeren av Berge Gerdt Larsen var inhabil, mener Sivilombudsmannen.