Telenor får stadig flere abonnenter, de fleste i Asia. Totalt økte Telenor abonnementsmassen med 9 millioner brukere i løpet av årets første kvartal.

Les også:

Større inntekter

Driftsinntektene for første kvartal var 24,1 milliarder kroner, noe som er en økning på 1,75 milliard fra samme periode i fjor.

Driftsresultatet (EBITDA) for årets første kvaratal er 7,3 milliarder kroner, en økning på 200 millioner kroner fra ifjor.

Asiatiske markeder

— De asiatiske virksomhetene var de viktigste bidragsyterne til kunde- og inntektsveksten. Uninor i India fortsatte trenden fra andre halvår 2010 med 5,2 millioner nye abonnement, og nådde 17,4 millioner abonnement, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor i en pressemelding.

— Etterspørselen etter smarttelefoner og databruk i Malaysia og Thailand fortsetter den sterke fremdriften. Kundeveksten i Grameenphone fortsatte på et høyt nivå og bidro til 21 prosent inntektsvekst. Med en 26 prosents kontantstrømmargin er vi på vei til å levere god avkastning i Pakistan, sier han.

Kostnadsreduksjon

Privkonkurransen i Norden er tøffere, og Telenor-sjefen varlser kostnadskutt på hjemmebane, uten å si hvilke.

— I Norge og Danmark er det økende priskonkurranse, og mer omfattende kostnadsreduserende tiltak er nødvendig. Nettverksmoderniseringen i alle tre markeder vil redusere driftskostnadene for nettverk betydelig. Telenor Sverige anskaffet 800 MHz spektrum som vil bidra til et effektivt 4G-nettverk. Vi lanserer et antall nye tjenestetilbud i hele regionen som vil styrke vår markedsposisjon og øke brukeropplevelsen, sier Baksaas.