• INGEN ERSTATNING: BNR og Trygve Tønnessen er fortørna over at dei ikkje vart teke med når fylkeskommunen har gjeve konkurrentane erstatning. FOTO: EIRIK BREKKE

BNR føler seg snytt for erstatning