— Det ville blitt et fantastisk boligområde, Ullevål er en enestående tomt, og blir det aktuelt å bygge ut her, stiller vi oss først i køen, slår Bård Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig fast.

Direktøren for Oslo universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein, fremmet på forrige styremøte i Helse Sør-Øst en plan for å samle Ullevål sykehus og Radiumhospitalet i et nytt gigantsykehus på 500.000 kvadratmeter på Gaustad-området. Det nye sykehuset skulle ligge i tilknytning til Rikshospitalet. Styret ved OUS tok vel imot den nye planen om ett stort sykehus, som kan stå ferdig om 15 år. Planen skal arbeides videre med til et beslutningsmøte i desember. Her finner du Oslouniversitetssykehus sine planer for nytt storsykehus på Gaustad.

Bård Schumann i Selvaag Bolig sier det er svært vanskelig å finne gode tomter for nye, store prosjekter innenfor Ring 3 i Oslo, og er ikke i tvil om at nye boliger på Ullevål ville blitt svært populære for alt fra studenter og nyetablerere til småbarnsfamilier og eldre.

— Det ligger sentralt, det har trikken og T-banen like ved, og det ligger i et av kremområdene i Oslo, ikke langt fra Ullevål hageby, sier Schumann.

Han får støtte av en annen stor boligutbygger, Obos.

- Oslo trenger mange nye tomter de neste 10–30 årene, og Ullevål vil være et område som kan bety mye i en sånn prosess. Dette er kanskje et av de mest attraktive områdene i byen, sier kommunikasjonsdirektør i Obos, Åge Pettersen.

Utvidelse av indre by

Også byutviklingsbyråden i Oslo, Bård Folke Fredriksen (H), er positiv:

— Ullevål vil være et utrolig spennende boligområde med stort potensial. Det ligger sentralt, og det er mye boligmasse der som vil være spennende å ta vare på og videreutvikle.Han understreker imidlertid at det viktigste for Oslos befolkning er at byen har et trygt, pålitelig og fremtidsrettet sykehustilbud som planlegger for den kraftige befolkningsveksten som kommer i Oslo.

— Jeg ser helt klart at det vil være en fordel for sykehuset med moderne og praktiske lokaler, og jeg tror en samlokalisering kan gi gode effekter. Men det er viktig at all planlegging legger til rette for befolkningsveksten, og at man tenker stort nok når man først bygger noe nytt, sier Folke Fredriksen.

Han forteller at han skal få en nærmere redegjørelse av Oslo universitetssykehus om planene senere denne måneden.

Høyhus på åtte etasjer

Ullevål-tomten er på 300 000 kvadratmeter, og noen av bygningene er fredet. Kvadratmeterprisen i området ligger i dagens marked fra 55 000 pr. kvadratmeter.

Schumann i Selvaag tror det ville være mulig å bygge rundt 5000 boliger på tomten, i hovedsak høyhus på fem og åtte etasjer, men hvor noen enheter er rekkehusleiligheter tilpasset familier.

— 5000 er et moderat anslag. Det er mulig man kunne kommet opp i 6000–7000 enheter også. Men man må sette av god plass til grøntarealer, og det må være et lite sentrum med lokalbutikker, cafeer og restauranter, sier Schumann.Han understreker at dette kun er løse tanker om en plan som foreløpig er helt uavklart.