• NETT_Politiledelsen.jpg

Nesten bare menn leder politiet

I politimester Geir Gudmundsens nærmeste ledergruppe er under ti prosent kvinner. Politiet ville jobbet annerledes hvis mangfoldet var større, mener professor.