Kontorene på Kjørbo ved Sandvikselvens i Bærum utløp er et kjent syn for bilister på E18. Nå kan bygningene bli kjent også i miljøverdenen.

Huseier Entra Eiendom og Norsk Hydro tar nemlig mål av seg å gjøre kontorbyggene fra 1980 til produsenter av energi.

I dag bruker de 5200 kvadratmeterne med kontor rundt 1,3 millioner kilowattimer strøm årlig. Men med ny teknologi og fasadeløsninger i aluminium vil selskapene i samarbeid med Skanska, Snøhetta og Zero gjøre bygget energipositivt.

— Vi kan få til løsninger som Norge ikke har sett tidligere, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg.

Eksempel for verden

Målet er å starte opp i 2013. Det rehabiliterte bygget skal stå klart igjen i 2014.

— Blir det energipositivt i Norge, har vi en løsning som kan fungere hvor som helst i hele verden, sier Brandtzæg.

Bygninger står for 40 prosent av verdens energiforbruk, og effektive bygg er derfor en nøkkel til reduserte klimautslipp.

God lønnsomhet

Entra-sjef Kyrre Olaf Johansen sier hans selskap har redusert energiforbruket de siste fem årene med 20 prosent. Statseide Entra er blant landets største eiendomsselskaper.

— Vi har identifisert 3–400 tiltak som summerer seg opp til 100 millioner kroner. De er tilbakebetalt på mellom 3–5 år. Man skal se godt etter investeringsprosjekter som er tilbakebetalt så fort. Her går miljø og svarte tall hånd i hånd, sier han.

Kjørbo-prosjektet ble lansert på gårsdagens Zero-konferanse. I fjor på samme sted varslet Zero og Hydro at de ønsket å bygge Norges første energipositive bygg. Prosjektet som ble valgt er et nybygg i Trondheim. Men de virkelige besparelsene ligger i modernisering av eldre bygninger.

- 80 prosent av byggene som brukes i dag, er fortsatt i bruk om 40 år, sier Johansen.

Økende interesse

Ifølge Brandtzæg er det økende interesse for Hydros kompetanse i Europa, til tross for at eurokrisen. Hydro er storleverandør av fasadeløsninger i aluminium.

— I et vanskelig byggemarked er det fremdeles etterspørsel etter gode løsninger for rehabilitering, sier han.