Til tross for usikkerhet i verdensøkonomien i 2011, klarer Kongsberg Gruppen å opprettholde nivået på driftsinntektene og lønnsomheten.

— Kongsberg Gruppen har gjennom 2011 fortsatt å bygge en solid ordrereserve, og har i sum gode posisjoner innen shipping-, offshore- og forsvarsmarkedet ved inngangen til 2012, sier konsernsjef Walter Qvam i en kommentar til kvartalstallene.

Nøkkeltall fra Kongsberg Gruppens resultat for fjerde kvartal 2011:

Tall for samme periode i 2010 i parentes:

  • Driftsinntekter: 3,9 milliarder kroner (4,0 milliarder kroner)
  • Driftsresultat: 514 millioner kroner (716 millioner kroner)
  • Resultat før skatt: 491 millioner kroner (718 millioner kroner)

(©NTB)