Gjeldskrisen i Sør-Europa er i ferd med å skape en hel generasjon arbeidsledige i enkelte land.

I dag kom det nye tall som viser at arbeidsledigheten i EU er 10,7 prosent i januar, en oppgang på 0,1 prosent fra desember 2011. ## Verst i Spania

Eurostat anslår at 24.3 millioner mennesker i Europa nå er uten jobb. 16,9 millioner av disse i de 17 landene som er en del av eurosonen.

Aller verst stilt er innbyggerne i Spania, der 23,3 prosent ikke har arbeid å gå til. I aldersgruppen under 25 er tallet hele 49,9 prosent.

Det betyr at av de unge voksne i Spania mangler annenhver jobb.

I Hellas er arbeidsledigheten nå 19,9 prosent. Tallene blir presentert bare timer før EU-lederne møtes i Brussel for å diskutere det videre arbeidet med å begrense skadevirkningene av gjeldskrisen — og for å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser.

Grafen viser utviklingen i arbeidsledigheten i EU og eurosonen.
EUROSTAT

Bedring i Baltikum

I Norge har arbeidsinnvandringen de siste årene i stor grad kommet fra land som Polen, Litauen, Latvia og Estland.

Men tallene fra EU viser at at arbeidsledigheten går tilbake i disse landene. I Litauen har arbeidsledigheten falt fra 18,2 til 17, 7 prosent fra fjerde kvartal 2010 til samme periode i fjor.

Til sammenligning viser nye tall fra Nav i dag at arbeidsledigheten i Norge er 2,7 prosent i februar. Tallet er uendret fra måneden før, justert for sesongvariasjoner.

Bruttoledigheten inkluderer også personer som er på arbeidsmarkedstiltak. Totalt var det 82.252 personer som enten var helt arbeidsledige eller på tiltak i slutten av februar.