• SKUFFA: Administrerande direktør Ivar Fossum i Nordic Mining (framme) og direktør Knut Sunde i Norsk Bergindustri vart skuffa over tilråinga om utsettjing av avgjerda. FOTO: Håvard Bjelland

Tilrår utsetjing

Rår Miljøverndepartementet til å utsetja avgjera om fjorddeponi i Førdefjorden i eit år.