Flere vil slutte å røyke hvis oppfatningene om hvor farlig snus er blir korrigert. Det viser en fersk studie fra SIRUS. – Helsemyndighetene må fortelle sannheten om hvor mye mindre farlig snus er enn røyk, sier tobakksekspert Karl Erik Lund.

Han tror den informasjonen vil redde liv.

– Hvis vi fikk dagligrøykerne som ikke klarer å slutte over på snus, ville det kunne redde livet deres. Røyking er livsfarlig, sier Lund, som er forskningsleder i Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Han har forsket på røykeadferd i 20 år, og forteller at det er bred medisinsk enighet om at snus har et skadepotensial som er minst 90 prosent lavere enn røyk.

– Snustypene på det norske markedet er ikke risikofrie, men de fører hverken til kols, lungekreft eller munnhulekreft, og har sannsynligvis meget lav sammenheng med utvikling av hjerte— og karsykdommer, sier Lund.

– Når en rekke tunge kunnskapsoppsummeringer konkluderer med at risikoen er såpass mye lavere for snus enn for røyk, så synes jeg det er viktig at helsemyndighetene sørger for at befolkningen er klar over dette, sier Lund.

En som ikke er klar over det er røykeren Nawros Ali (32). Hun har røyket siden hun var 18, og sier hun tror snus og røyk er omtrent like helsefarlig.

– Jeg har forsøkt å slutte å røyke flere ganger, blant annet med nikotinplaster, men jeg synes det er vanskelig. Å gå over til snus i stedet for røyk ser jeg ikke poenget med, sier hun.

Dét gjorde imidlertid Per Magne Johansen (35). Han sluttet å røyke etter at han begynte å snuse for to år siden.

– Da hadde jeg røyket i 15 år. Jeg var ganske sikker på at det var mye mindre farlig å snuse enn å røyke, og for meg ble snusen et genialt substitutt til røyken. Jeg hadde nok ikke klart å stumpe røyken hvis det ikke var for snusen. Målet er å slutte med snus etter hvert også, sier han.

Halvparten tror feil

I en fersk studie har Lund undersøkt hva som ville skje hvis helsemyndighetene gikk ut med informasjon som gjorde at røykerne fikk en riktigere oppfatning.

2500 mannlige røykere og forhenværende røykere er blitt intervjuet, og over halvparten tror at snus er farligere enn det egentlig er. Kun én av fem hadde oppfatninger om snus som stemmer med det som er medisinsk riktig.

– De som hadde korrekt oppfatning hadde fem ganger økt sannsynlighet for å bruke snus som sluttmetode for røyk. Vi vet at snus er en svært effektiv metode for å slutte å røyke, den har bedre effekt enn de andre nikotinlegemidlene som røykeplaster og nikotintyggegummi, forteller Lund.

Han mener vi ikke kan leve med at en så stor gruppe av røykere er desinformert om dette.

– Det er et demokratisk problem i et opplyst samfunn. Uten informasjon har ikke disse uhelbredelige nikotinistene noe motiv for å prøve et skadereduserende alternativ.

Lund forteller at de tidligere har gjort undersøkelser av hva befolkningen generelt tror om forholdet mellom snus og røyk, og også her er det store misforståelser.

– Halvparten tror det er like farlig. Også blant allmennleger har vi funnet at misoppfattelsene er store når det gjelder skadepotensialet til snus.

Unnlater å informere

Lund tror helsemyndighetene unnlater å gå ut med korrekt informasjon fordi de frykter at ungdom vil dekode det til at snus ikke er farlig.

– Jeg forstår dilemmaet. Det er viktig å understreke at også snus er et onde. Men jeg mener befolkningen har krav på presis informasjon slik at de kan ta informerte valg. Tilbakehold av informasjon kan redusere helsemyndighetenes troverdighet, sier tobakksforskeren.

De siste årene har snusbruken økt kraftig, spesielt blant unge. I dag bruker 8 prosent av befolkningen snus daglig. For ti år siden var det 3 prosent som snuste hver dag.

Lund er ikke udelt negativ til økningen.

– Mange av dem som begynner å snuse, er trolig ungdom som ellers ville ha begynt å røyke, og for dem er det bedre at de begynner med snus, sier han.

Helsedirektoratet: - Ikke aktuelt å anbefale snus

— Snus er et avhengighetsskapende stoff og vi vet at det gir økt risiko for enkelte kreftformer. Det er derfor ikke aktuelt for Helsedirektoratet å anbefale snus som metode for å slutte å røyke, sier Anne Hafstad, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Hun er ikke enig i at de som helsemyndighet har unnlatt å informere om forskjellen i risiko mellom snus og røyk.

— Med den kunnskapen vi har i dag er det helt åpenbart at røyking er mer helseskadelig enn bruk av snus. Det er vi helt ærlige på. Men når det er sagt så er det viktig å understreke at snus også er et helseskadelig produkt, sier Hafstad.

- Er dere enige i at risikoen ved snus er 90 prosent lavere enn ved røyk?

— Vi vil ikke anslå prosenter, men vi er enige i at man med dagens forskning kan si at det er lavere risiko, sier Hafstad.

— Det er ikke forsket like mye på helseskadene ved snus fordi det er forbudt i alle EU-land, bortsett fra Norge og Sverige. Det er mulig bildet kunne sett annerledes ut med mer forskning, sier avdelingsdirektøren.

- Har Helsedirektoratet et ansvar for å rette opp i folks misoppfatninger om røyk og snus?

— Nei. Vårt ansvar er å prøve å forhindre at folk begynner og fortsetter med begge deler. Vi satser derfor nå både på et bedre tilbud om røykeavvenning over hele landet, og på kampanjer mot tobakk. All vår kommunikasjon om helseskader forbundet med røyk og snus er basert på den kunnskapsbaserte viten vi har pr. i dag.