Kjempemagasinet Blåsjø i Ryfylke og Setesdal er fylt opp igjen med vann etter to tørre år. Flomvarslene melder at ekstremværet «Frida» kommer med påfyll i dag.

- Blåsjø er et godt bilde på all nedbøren som er kommet i det sørlige Norge det siste året, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft, Norges desidert største kraftprodusent.

Aftenposten fløy over Norges størst kraftmagasin for en drøy uke siden. Bildet som ble tatt, viser at det står bra til i kraftstabburet.

- Dette er et magasin det tar flere år å tappe ned og flere år å fylle opp. Det var godt nedtappet etter to kalde og tørre år. I dag er det tilbake på normalen, og vel så dét, sier Fjerdingstad.

Mer kan det bli: Blåsjø ligger midt i flomvarslet Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) sendte ut om ekstremværet «Frida» i går.

Og mye vann betyr billig strøm. I dag er kraftprisen 7,9 øre pr. kilowatt-time (kWh) på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. På den samme dagen for ett år siden var prisen nesten tre ganger så høy.

Billig strøm er trøsten for alle som føler at sommeren har vært mer våt enn varm. Børsprisen på kraft i juli i år var den laveste juliprisen siden 2000. I gjennomsnitt var børsprisen i juli i år litt under 10 øre/kWh. Det er en tredjedel av prisen i juli 2011. Dette er den rene kraftprisen eksklusive nettleie og alle avgifter.

Som bensin i USA

Dyr strøm er det samme for nordmenn som dyr bensin er for amerikanerne: Det er noe vi ikke vil ha, det er noe vi ikke er vant til, og det er den store skrekken for politikere som sitter i statsrådsstoler.

I Norge er det himmelens krefter som bestemmer kraftprisene. Hele strømproduksjonen er basert på vannkraft. Og vann er det nok av.

- Fyllingen i kraftmagasinene er meget god, sier fungerende seksjonssjef Ellen Skaansar i NVE.

De siste tallene viser at fyllingen var 85 prosent for hele landet ved utgangen av uken som sluttet 29. juli. Regnet fra årtusenskiftet var fyllingen høyere i samme uke bare i 2000, 2002 og 2007.

Norge har rundt 800 kraftmagasiner. Den høye fyllingen på landsbasis betyr at mange av magasinene nå er fulle.

- Når det da kommer mer regn, står kraftprodusentene overfor valget mellom å produsere mer eller la det renne over. Om man lar det renne over, blir inntekten null. Det er bedre å produsere, men dermed blir prisene tilsvarende lave når det kommer ekstra regn, sier Skaansar i NVE.

Hvis det ikke er plass til mer vann i kraftmagasinene, går produsenten over i en form for «tvangsproduksjon» når det kommer enda mer regn. Regnet som kommer, må bare kjøres rett gjennom turbinene.

Eksporten har vært stor i hele sommer. I går gikk sjøkablene til Nederland og Danmark helt fulle. Det var også stor eksport til Sverige, men ledig kapasitet i linjene. Derfor hadde Norge og Sverige lik og lav børspris i går.

Hadde mye på lager

Det har regnet mye i sommer, men ikke så mye som folk tror.

- Omregnet til mulig kraftproduksjon har nedbøren hittil i år vært 6 prosent høyere enn normalen, sier Skaansar.

Like viktig er at fyllingen var rekordhøy ved inngangen til vinteren, og at det var mildt forrige vinter. Dermed ble etterspørselen lav og prisen relativt lav. I annet kvartal ble magasinfyllingen redusert for å gi plass til vann fra snøsmeltingen, men mye snø og mye regn har igjen gitt høy fylling i magasinene. Ved utgangen av juni var det fortsatt mer snø enn normalt i fjellet.

Normalt utover vinteren

Kraftprodusenter med magasiner må tenke langsiktig. Når skal vannet tappes?

Det er vanskelig å legge til grunn noe annet enn «normal» nedbør og «normal» temperatur. I tillegg kjenner alle produsentene til dagens høye magasinfylling.

Fremtidsprisene på kraftbørsen Nasdaq OMX oppsummerer all informasjon og alle forventninger. Prisen er nå rundt 20 øre/kWh for kraft som skal leveres i september i år. Den stiger til drøyt 30 øre/kWh ved utgangen av året. Dagens pris for kraft levert i første kvartal neste år er også drøyt 30 øre/kWh.

- Ved normal nedbør og temperatur og høyere etterspørsel utover høsten og vinteren, vil produsentene kunne velge mellom produksjon og lagring av vannet. Da vil prisene trolig stige fra dagens nivå, sier Skaansar.