Det kom fram i en presentasjon som ble holdt i forbindelse med bankens kapitalmarkedsdag i London torsdag, skriver E24. Der nedjusterer også den norske storbanken forventningene til lønnsomheten; de skal nå etterstrebe en avkastning på 12 prosent på egenkapitalen. Tidligere var målet 14 prosent.

Økt skatt, lavere rente og økte krav til kapitaldekning — altså at banken må ha mer penger på bok for å sikre seg mot fremtidige kriser - er forklaringen banken gir på at de ser mindre lyst på fremtiden.

Også aksjonærene kommer til å merke at banken har blitt mer forsiktig. De nærmeste årene kan mindre av overskuddet ende som utbytte.

Banken vil også redusere hvor eksponert de skal være innen shipping, og regner med økte tap knyttet til denne bransjen i året som kommer.