Oljefondet er blitt så stort at å bruke 4 prosent hvert år, som handlingsregelen tillater, vil få det til å koke over i norsk økonomi, skriver Aftenposten.

Både Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges Bank spår at regjeringen vil foreslå å bruke langt mindre enn 4 prosent av Oljefondet, som er kjernen i handlingsregelen for bruk av oljepenger. 4 prosent tilsvarer forventet langsiktig realavkastning av fondet. Slik bruk betyr derfor å bruke avkastningen, samtidig som selve fondet står urørt.

— Å bruke 4 prosent av fondet de neste årene vil føre til en kraftig oppgang i etterspørselen i økonomien. Det vil blant annet presse opp lønnsveksten og svekke konkurranseutsatte bedrifter ytterligere. 4 prosent bruk nå betyr at vi har mindre oljepenger å bruke når behovet er større, sier administrerende direktør Hans Henrik Scheel i SSB.

— Selv ved å bruke «bare» 2,5 prosent av Oljefondet, vil statsbudsjettet bidra til å få opp farten i økonomien, sier han,

Statsbudsjettet for 2013 legges fram mandag 8. oktober.