Bioraffineriet Borregaard har 120 års historie — men tiden som en del av Orkla-konsernet nærmer seg slutten.

Helt siden styreformann Stein Erik Hagen og Orkla-ledelsen i fjor gjorde det klart at konsernet skal rendyrkes som et merkevareselskap, har Borregaard vært til salgs.

Selskapet, som i første rekke bruker trevirke til å fremstille kjemikalier, har 1100 ansatte på fabrikker og salgskontorer i 17 land. Mest kjent i Norge er kanskje produksjonen av kunstig vanilje, vanillin.

I en melding til Oslo Børs skriver Orkla at Borregaard potensielt kan bli børsnotert i 4. kvartal i år. Men Orkla sier det fortsatt forsøker å selge selskapet privat.

"Intet er avklart"

Orklas kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli sier "intet er avklart" når det gjelder modell for børsnoteringen. Orkla kan i prinsippet dele ut aksjer i Borregaard til sine egne eiere, selge en mindre eller større del av aksjebeholdningen i markedet eller til utvalgte kjøpere.

Mageli vil heller ikke si hva slags verdianslag Orkla opererer med på Borregaard. Kjemikalieselskapet hadde i fjor et driftsresultat på 531 millioner kroner, mot 238 millioner kroner i 2010.

Norskeid siden 1918

Borregaards navn er knyttet til herregården Borregaard, som i 1889 ble kjøpt av det engelske selskapet The Kellner Partington Paper Pulp Co., som bygget en cellulosefabrikk ved Sarpsfossen ved Sarpsborg.

I 1918 ble selskapet - og gården - overtatt av norske eiere. Borregaard ble slått sammen med Orkla i 1986.