Mattilsynet har nedlagt omsetningsforbud for to av Småfolks barnegrøter: «Havregrøt» og «Flerkornsgrøt». Det skriver bt.no.

Begge produktene er fra Semper Småfolk, og inneholder den probiotiske bakterien Lactobacillus paracasei.

Mattilsynet har gitt omsetningsforbudet på bakgrunn av en risikovurdering foretatt av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM). De konkluderer med at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at den aktuelle probiotikaen har positive helseeffekter.

Ikke nok dokumentert

Probiotika er levende mikroorganismer som påstås å ha positiv effekt på menneskers og dyrs helse.

Da det ikke finnes relevante studier av hvorvidt den aktuelle bakteriestammen kan ha negative helseeffekter hos barn, kan ikke dette vurderes. VKM uttrykker bekymring for hva det vil si for små barn å få i seg daglige doser av en spesiell bakteriestamme, når barnets bakterieflora i tarmen ikke er fullt etablert og immunsystemet ikke er ferdig utviklet, skriver Mattilsynet.

Ekstra strengt

Matloven krever at alle næringsmidler som omsettes i Norge skal være trygge. Det stilles også ekstra strenge trygghetskrav til mat beregnet for små barn, og i tillegg er det krav til at ingredienser i barnemat skal være dokumentert egnet til små barn.

Basert på VKMs nytte— og risikovurdering har Mattilsynet konkludert med at Flerkornsgrøt med probiotika, for barn fra 1 år, og Havregrøt med probiotika, for barn fra 1,5 år, fra Semper Småfolk, ikke oppfyller kravene til trygg mat til små barn i regelverket. Mattilsynet nedlegger derfor omsetningsforbud for disse produktene, skriver Mattilsynet.

Mattilsynet har nedlagt omsetningsforbud for Flerkornsgrøt med probiotika og Havregrøt med probiotika fra Semper Småfolk.
Produktbilde fra smaafolk.no
Mattilsynet har nedlagt omsetningsforbud for Flerkornsgrøt med probiotika og Havregrøt med probiotika fra Semper Småfolk.
Produktbilde fra smaafolk.no