Etter at etterretningskomiteen i den amerikanske kongressen svartelistet de kinesiske teleleverandørene Huawei og ZTE, har debatten om samarbeid med kinesiske selskaper igjen skapt overskrifter i mediene. Som en av Huaweis kunder får vi i Telenor spørsmål som: Er vi naive? Overvåkes vi av kineserne? Pågår en amerikansk svertekampanje for å verne om egen, nasjonal industri?

Svartelistingen i USA sammenfalt med Telenor Norges lansering av 4G-nettet forrige uke, og flere har uttrykt skepsis til at et kinesisk selskap har vært involvert i utbyggingen av det norske 4G-nettet. Det er viktig å presisere at Huawei ikke har «bygd ut» 4G-nettet slik det er blitt omtalt — de leverer kun spesifikke komponenter til ytterste del av nettet (radiodelen).

Å bygge ut 4G-nett er et stort samarbeidsprosjekt med flere leverandører involvert. Det er andre leverandører til sentrale deler av mobilnettet, og i annen kritisk infrastruktur, som har langt større betydning for mobilnettets tilgjengelighet.

Global aktør

Huawei en av verdens største leverandører til teleindustrien. De er en global aktør med en kundeliste som i Norge inkluderer NetCom og Telenor mens de internasjonalt er til stede i nærmere 150 markeder. For få år siden var svenske Ericsson dominerende leverandør, nå har bildet endret seg ved at amerikanske Cisco og kinesiske Huawei har opparbeidet betydelige posisjoner.

Svartelisting av enkelte selskaper er ingen garanti for sikkerhet. Nesten alle leverandører produserer sitt telecom-utstyr i Kina, og også Huaweis konkurrenter er avhengige av kinesiske underleverandører. Svartelisting av et globalt privat selskap er et dramatisk grep, og de aller fleste nasjoner — inkludert Norge - har ikke forbudt hverken Huawei eller andre kinesiske selskaper.

Kritisk infrastruktur

Økonomisk globalisering og teknologiendringer skjer i stadig økende fart, og fordrer at vi i Telenor må jobbe svært tett med våre samarbeidspartnere og leverandører for å levere tjenester som til enhver tid dekker de norske kundenes behov. Som eier av nasjonal kritisk infrastruktur gjør vi løpende risikovurderinger for å sikre at vi ikke setter samfunnskritiske funksjoner i fare. Debatten i mediene rundt Norges rolle i å vurdere et komplekst og globalt trusselbilde på nett er viktig. Gjennom de siste årene har vi sett hvor sentral telecom-industrien er for nasjonal sikkerhet og ikke minst for samfunnssikkerheten i Norge.

Sikre løsninger

Det er naturligvis slik at hverken Telenor eller andre operatører kan utstede garantier for sine leverandører — hverken norske, amerikanske eller kinesiske. Det sier seg selv. Norske kunder er svært avanserte brukere av telekommunikasjon og kravene til kvalitet er høye. Vi jobber derfor kontinuerlig for å levere både sikre og gode løsninger til våre kunder. Vi er godt innforstått med det ansvaret vi har som eier av nasjonal kritisk infrastruktur og som leverandør til nasjonalt viktige funksjoner. Dette er et ansvar vi tar svært alvorlig!