Staten er den suverent største aksjonæren på Oslo Børs. I tillegg er Staten eneeier i en rekke selskaper som har helt sentrale oppgaver i samfunnet. Selskapene staten eier aksjer i, er fordelt på et knippe departementer. Når disse selskapene går med overskudd, drypper det på statsbudsjettet.

Neste år er dråpene beregnet til omtrent 28,5 milliarder kroner (30,9 milliarder inkludert renteinntekter).

For å sette dette beløpet inn i en sammenheng, kan det være interessant å se at Staten...

  • drar inn 20,1 milliarder på alkohol— og tobakksavgifter.
  • bruker 42,2 milliarder på Forsvaret.
  • bruker 35,4 milliarder på vei og jernbane.

Giske har flest aksjer

Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) styrer over flest aksjeposter, med eierinteresser i totalt 25 selskaper. I ti av disse er staten eneste eier. Mange av de øvrige er notert på Oslo Børs. Men ikke alle 25 gir utbytte.

— Den samlede verdien av disse eierinteressene er vurdert til ca. 263 milliarder kroner pr. 1. juli 2012, skriver departementet.Giske regner med å få 13.623 millioner kroner i utbytter fra disse selskapene neste år. Det er 3,3 prosent mer enn i år, men 17,5 prosent mindre enn i 2011.

— Det er ikke budsjettert med utbytte fra Eksportfinans ASA, Electronic Chart Centre AS, Norsk Eiendomsinformasjon AS, Raufoss ASA under avvikling, SAS AB, Secora AS og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, skriver Nærings- og handelsdepartementet.

Fly, tog, post og pol

Statoil er Statens mest verdifulle aksjepost. Aksjeposten er underlagt Olje- og energidepartementet (OED). Neste år regner Regjeringen med å få ut 13.887 millioner kroner i utbytte fra selskapet.

— Dette er en teknisk fremskrivning av utbytte som ble utbetalt fra Statoil ASA i 2012, skriver Regjeringen.

Samferdselsminister Marit Arnstad styrer over Avinor, NSB og Posten, mens Vinmonopolet er underlagt Helseminister Jonas Gahr Støre. Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum har ansvar for blant annet Statskog.Tall i millioner kroner for 2013:

Selskap Dep. Eierandel Utbytte
Statoil OED 67 % 13.887
Andre selskaper* NHD 7356
Statkraft NHD 100 % 5270
Entra eiendom NHD 100 % 485
Avinor SD 100 % 438
Argentum Fondsinvesteringer NHD 100 % 300
Posten SD 100 % 217
NSB SD 100 % 176
Mesta konsern NHD 100 % 135
Flytoget NHD 100 % 77
Statskog LMD 100 % 72
Vinmonopolet HOD 100 % 39
Statnett OED 100 % 38
Veterinærmedisinsk oppdragssenter LMD 34 % 5
Samlede utbytter: 28.495

*Disse utbyttene stammer fra Statens aksjer i Cermaq ASA, DNB ASA, Kongsberg Gruppen ASA, Norsk Hydro ASA, Telenor ASA, Yara International ASA og Aker Kværner Holding AS, men beregningen pr. selskap er ikke nevnt i statsbudsjettet.