Dette kommer frem i de såkalte ARPU-tallene (omsetning pr. kunde) gjengitt i Telenors regnskap.

Mens operasjonene i de skandinaviske landene har de tre høyeste ARPU-tallene av Telenors markeder, så har Pakistan, Bangladesh og India de tre laveste — med India helt på bunnplass.

En tredjedel av forventet

Det en kjensgjerning at kostnadsnivået er svært mye lavere i India enn i Norge. Derfor tåles en langt lavere ARPU i India enn i Norge. Men det er også et faktum at den indiske ARPUen er betydelig lavere enn det Telenor drømte om da selskapet bestemte seg for å gå inn i landet.

I presentasjonen fra oktober 2008 da Telenor kunngjorde India-planene, kommer det frem antydninger om en ARPU på 5-7 dollar - det vil si 30-40 kroner. Nå er ARPUen for Telenors indiske datter Uninor omtrent en tredjedel av dette.

Telenor gikk også i starten aggressivt ut og ville kapre unge og den voksende middelklassen som kunder. Men det viste seg ganske raskt at denne strategien ikke holdt.

Ultra-lavkost

Etter at Telenor og flere andre nye aktører kom på markedet, tilspisset konkurransen seg og prisene stupte. Samtidig bruker indere, i motsetning til nordmenn, i liten grad Internett og andre dyre og avanserte tjenester på mobiltelefonen.

Telenor var nødt til å endre strategi i gigantlandet med rundt 1,2 milliarder innbyggere. Nå markedsfører Uninor seg som et selskap med ultra lavkost. Selskapet måtte også ta en rekke nye grep for å effektivisere driften og senke kostnadene. Til tross for dette er underskuddene store. Men Telenor mener å være i stand til å nå de økonomiske målene.

- Det er viktig å understreke at vi likevel er i rute til å nå målet med å gå i null i India i 2013, sier Telenors kommunikasjonssjef Tor Odland.

Men fortsatt er det høyst usikkert om Telenor kommer til å ha en operasjon i India neste år.

Uninors mobillisenser utløper i september - etter at de ble kansellert av indisk høyesterett i februar. I august skal lisensene etter planen auksjoneres bort, og Telenor har da mulighet til å vinne dem tilbake. Det alle venter på, er hva som blir den endelige utropsprisen for auksjonen og nedbetalingsplanen. Blir prisen for høy, forlater Telenor India med et tap på minst 16 milliarder kroner.

Ny utsettelse om auksjonsvilkår

En indisk regjeringsgruppe skulle etter planen ha bestemt prisen på et møte torsdag, men møtet ble utsatt på ubestemt tid. Årsaken til utsettelsen er ikke kjent. Utsettelsen er ikke godt nytt for Telenor.

Odland påpeker at det er viktig for Telenor at vilkårene for auksjonen blir klare så fort som mulig og i god tid før 31. august, som er fristen for at auksjonen kan finne sted. Dette fordi det er en viktig beslutning og en omfattende og tidkrevende prosess å få satt seg inn i alle forhold rundt vilkårene.

Det kan også komplisere saken hvis lederen for denne regjeringsgruppen, finansminister Pranab Mukherjee, blir utnevnt til president – slik det nå ligger an til. I så fall må ha gå ut av gruppen som bestemmer vilkårene for mobilauksjonen.

gunhild@aftenposten.no