Drosjenæringen omsatte for 2,1 milliarder kroner 2. kvartal 2012. Det er en økning på fem prosent sammenlignet med 2011.

Passasjernedgang

Samtidig som drosjene får inn mer penger, synker antall turer og antall kilometer kjørt med taxi. I løpet av april, mai og juni ble det kjørt 8.2 millioner turer — fire prosent mindre enn samme kvartal 2011.

Omsetningsveksten fra forrige år skyldes i hovedsak økte takster. Prisene økte ni prosent fra juni 2011 til juni 2012, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.Tiden drosjene må vente på kunder har økt siden 2011. Hver drosje er nå ledig 61 prosent av tiden, mens kun 39 prosent av tiden tilbringes med passasjer i bilen.

Næringen tilbakela 142 millioner kilometer 2. kvartal 2012. Av dette ble 56 prosent kjørt med passasjer i bilen.

Drosjekunder lite prisbevisste

Lars Dolva i Oslo Taxi hevder de isolert sett ikke opplever noen nedgang i antall turer pr. bil.

— Vi er i en særstilling i Oslo, og er nesten enerådende på bestilte turer. Samtidig har kommunen bestemt at vi mister alle løyver der eierne går av med pensjon. Dermed mister vi ca. 100 biler hvert år. Det gjør at de bilene som blir igjen har en stabil utvikling i antall turer og omsetning, selv om antall turer i bransjen totalt sett går ned, sier Dolva. Også Oslo Taxi skrudde opp prisene i fjor.

— Grunnen er at vi mener vi leverer en bedre tjeneste enn de andre sentralene, og at vi tror kundene er villige til å betale for det. Samtidig er drosjenæringen lite prissensitiv. Når du tar drosje, har du ofte et transportbehov som veier tyngre enn pris - enten fordi du har dårlig tid, eller fordi du trenger å transporteres fra dør til dør, sier Dolva.