Stillingen er nyopprettet, og Finslo (57) vil få ansvaret for publisistiske spørsmål, bransjespørsmål, myndighetskontakt, redaksjonell oppfølging og støtte til konsernets redaktører.

Finslo kommer fra stillingen som konserndirektør i Edda Media fra 2006, og har også bakgrunn fra Norsk Redaktørforening og som journalist og redaktør i blant annet Vårt Land og Østlandets Blad.