• UTSELD: På Slettebakken, eit steinkast frå Bybanen, er handverkarane i ferd med å gjere seg ferdige. Alle dei fire leilegheitene og dei tre rekkjehusa i bygget har for lengst fått sine eigarar, og rett nedanfor er gravemaskinene i ferd med å klargjere nye tomter. Men det skjer ikkje ofte nok: Kvart år blir det bygd 1.000 bustader for lite i Bergen. FOTO: BT

Bergen tregast blant storbyane

Bergen kommune brukar nesten tre gongar så lang tid på ei plansak som kollegaene i Oslo og Stavanger.