Siden kraftverket ble åpnet offisielt i 2007 har det vært i drift i knappe halvparten av tiden, skriver Stavanger Aftenblad.

Mens strømprisen ligger lavt holder gassprisen seg stabilt høy, dermed lønner det seg ikke å drive gasskraftverket.

— Det er i dag ingenting som tyder på at dette bildet vil endre seg så mye at det blir lønnsomt å starte opp igjen gasskraftverket i løpet av 2012, sier senioranalytiker i Bergen Energi, John Brottemsmo.

I Europa finnes det flere eksempler på at gasskraftverk er blitt lagt ned for godt.

Gasskraftverket på Kårstø har 30 ansatte og kostet i sin tid nesten to milliarder kroner å bygge.

Byggingen kom først i gang etter en langvarig politisk strid der Bondevik-regjeringen til slutt valgte å gå av på gasskraftsaken. (©NTB)