Aker-konsernets storeier og styreleder Kjell Inge Røkke åpner for at han kan redusere sin eierandel i konsernet.

I sitt årlige brev til aksjonærene i Akers årsrapport unnskylder Røkke at ikke Aker-aksjen har gjort det bedre de siste årene.

Han sier verdiene i selskapene hans ligger langt bak planene han la i 2008.

"Akers verdijusterte egenkapital er nærmere 8 milliarder kroner bak mitt skjema", heter det i brevet.

Han beklager også at aksjekursen er underpriset sammenlignet med det han mener er de reelle verdiene i Aker-systemet.

Aker verdsettes i dag til drøye 13 milliarder kroner på Oslo Børs. Røkkes aksjer er verdt vel ni milliarder kroner.

Aker-valuta

For dersom kursen hadde reflektert de reelle verdiene, mener Røkke det ville vært mulig å gjennomføre oppkjøp og transaksjoner med Aker-aksjene som betalingsmiddel.

Selv kaller Røkke dette for «Aker-valuta».

«Jeg ser gjerne at Aker-aksjen blir en valuta – et oppgjørsmiddel – for vekst. Vi er ikke der i dag, langt ifra», heter det i brevet, der han for første gang åpner for at han og familien ikke må eie to tredjedeler av Aker-aksjene:«Mulighetene for vekst blir flere med en sterkere Aker-valuta i aksjemarkedet. Min familie behøver ikke å eie 67,8 prosent av Aker til evig tid. Vi kan gjerne eie mindre prosentvis i et selskap som vokser gjennom sunne oppkjøp og de riktige fusjonene.»

Akers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen bekrefter overfor Aftenposten.no at dette er første gang Røkke åpner for at hans eierandel kan bli redusert.

Gir større muskler

Dersom Kjell Inge Røkke er villig til å «vanne ut» sin egen eierposisjon i Aker, gir dette større muligheter dersom Aker vil gjøre store oppkjøp eller fusjoner.

Men forutsetningen Røkke stiller, er at aksjekursen reflekterer verdiene i selskapet.

«Rabatten er stor. Børskursen var drøye 40 prosent lavere enn verdijustert egenkapital ved utgangen av 2011. På papiret er det ca. 8 milliarder kroner», skriver Røkke i sitt aksjonærbrev.

— Interessant

Analytiker Terje Mauer i RS Platou Markets mener signalene fra Røkke er interessante.

— Han har ikke tidligere sagt noe om sin eierandel, den har ligget fast. Dette er første gang han åpner for en lavere eierandel og at man kan bruke Aker-aksjen som oppkjøpsmiddel. Det er et nytt signal, sier han.

Mauer peker likevel på at det er langt igjen før Røkkes Aker-valuta står i kurs med verdiene i selskapet. Han sier rabatten i Aker-aksjen i dag er 30 prosent.

Men dersom "Aker-valutaen" til slutt er brukbar, kan den hjelpe Røkke med å gjøre store handler.

— Det øker fleksibiliteten i mulige oppkjøp, det er det ikke noen tvil om, sier Mauer.

Skryt og millionlønn

Kjell Inge Røkke bruker for øvrig mye plass til å beskrive sitt gode forhold til Akers konsernsjef Øyvind Eriksen. Den gode stemningen dem i mellom reflekteres i lønnen: For andre år på rad fikk Eriksen en årslønn på over 20 millioner kroner.

I 2011 utgjorde lønnen 13,8 millioner, mens den variable lønnen var 8,5 millioner kroner, til sammen 22,3 millioner kroner. I 2010 fikk Eriksen 20,5 millioner i lønn og bonus.

Utover disse utbetalingene, får Eriksen en andel av Røkkes private aksjeutbytter i eierselskapet TRG Holding AS.