• UTFORDRINGER: Øyvind Lind-Fossen i NHO understreker at disse digitale utfordringene må håndteres på samme måten som andre private gjøremål i arbeidstiden.

- Krevende å forby bruk av Facebook