• Lakse-Norge kan nå snus fullstendig på hodet etter at de norske eierskapsbegrensningene for fiskeoppdrett nå erklæres i strid med EØS-avtalen. Hovedeier i Marine Harvest, John Fredriksen, har nå mulighet til å kjøpe opp store deler av lakse-Norge.

Fredriksen kan kjøpe hele Lakse-Norge

Næringen kan snus på hodet etter avgjørelse i ESA.