Stans i all flytrafikk kan bli resultatet dersom flygelederne i Norsk Flygelederforening og arbeidstagerorganisasjonen ikke kommer til enighet under meglingen mellom partene som skjer i helgen 30. juni og 1. juli, får Aftenbladet opplyst.

Meglingen skal pågå hos Riksmekleren i Oslo. Fristen til å komme til enighet er satt til klokken 24.00 søndag 1. juli.

Det betyr stans i det meste av flytrafikken i Norge dagen etter ved brudd.

Uenigheten står om et pengebeløp som flygelederne krever. Spekter tilbyr rundt fire prosent tillegg som de LO-ansatte i Avinor er tilbudt.